Jouw werkgeluk in goede banen

Leerling krijgt uitleg

Werken bij een van de onderwijsorganisaties in het primair onderwijs in de regio Noord-Brabant-Oost en Bommelerwaard heeft onder andere als voordeel dat jouw werkgever samenwerkt met collega werkgevers in de regio. Die samenwerking is bedoeld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te garanderen. Zorgen voor voldoende gekwalificeerde professionals op de scholen hoort daarbij, evenals de inzet om gezamenlijk leren en ontwikkelen te ondersteunen. De werkgevers binnen deze zogenoemde RAP regio hebben gezamenlijke afspraken gemaakt om jouw nieuwe onderwijsbaan zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het gaat er immers om ‘Jouw werkgeluk in goede banen’ te leiden.

Deelnemende schoolbesturen

De besturen in het primair onderwijs zetten zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in de regio Noord-Brabant-Oost en Bommelerwaard. De schoolbesturen dragen zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen, onder andere in zogenoemde kindcentra waar sprake is van een doorgaande lijn van opvang en onderwijs. De werkgevers maken zich daarnaast samen sterk voor eigentijds personeelsbeleid en duurzaam werkgeverschap.

De werkgevers

Zuiderbos2

De regio

Waar je ook vandaan komt, er is een grote kans dat je minstens een keer in Den Bosch geweest bent. De stad met een rijke historie, waar je langs karakteristieke gevels wandelt, een bezoek brengt aan een van de vele musea, de Sint-Jans Kathedraal of een terrasje pakt op de Parade. De stad die beroemd is vanwege de de schilder Jheronimus Bosch, het Theaterfestival Boulevard en Jazz in Duketown en niet te vergeten de Bossche Bol. Den Bosch is al eeuwen het bruisend middelpunt van de provincie en biedt een bonte waaier aan mogelijkheden om te werken, wonen, winkelen, leren en recreëren. Verleden en toekomst ontmoeten elkaar op tal van manieren, onder andere door de inzet van technologie en creativiteit.

De werkgevers in het (primair) onderwijs die zich op deze site presenteren, vind je niet alleen in Den Bosch, maar verspreid over Noordoost-Brabant en Gelderland. Dat gebied is een bijzondere regio in het Brabantse land. Je vindt hier unieke landschappen en kleurrijke dorpen en het stadsleven gaat er harmonieus over in diverse natuurgebieden, doorsneden door beken en rivieren, zoals de Dommel, de Dieze en de Aa. Van oudsher worden Noordoost Brabant en de Bommelerwaard beschouwd als een regio met aanpakkers en pioniers. Maar net zo typerend is het sociale karakter van de streek. Mensen letten op elkaar en zijn gewend om elkaar iets te gunnen.